Nieuw jaar, nieuwe organisatiedoelstellingen!

Organisatiedoelen en individuele doelen. Los van elkaar en met elkaar verbonden. Januari is alweer drie weken oud en tegelijkertijd hebben we nog een heel nieuw jaar voor de boeg. Zo aan het begin van het jaar is het belangrijk om helder te krijgen wat jij voor jezelf en voor je organisatie als (nieuwe) doelen stelt.  Waarom is het zo belangrijk om doelen te stellen voor jezelf, voor je organisatie én als je medewerkers in dienst hebt om ze met hen te delen?

Doelen bepalen de focus

Door duidelijke doelen te stellen weet je zelf wat de komende maanden je prioriteiten zijn en eventuele medewerkers weten wat de prioriteiten van de organisatie zijn. Zowel jijzelf als je medewerkers kunnen zich zo het komende jaar beter focussen en wellicht prioriteiten toekennen aan de werkzaamheden. Het helpt medewerkers om hun eigen taken en verantwoordelijkheden te zien als onderdeel van het totale plaatje. Voor jouzelf helpen doelen bij je besluitvorming en bij de eventuele verdeling van de werkzaamheden onder je medewerkers; wie doet wat en is waarvoor verantwoordelijk? Tevens dienst het als motivatie en stok achter de deur indien je zelf verantwoordelijk bent voor het opstellen en eindverantwoordelijk bent voor de uitvoering; wat wil ik wanneer gaan doen en op welke momenten pijl ik hoe het er voor staat?

Doelen verhogen de motivatie

Organisatiedoelstellingen geeft medewerkers een richting; ze weten waar ze naartoe kunnen werken, dus hebben gedurende het jaar iets om naar te streven. Zorg ervoor dat de doelstellingen SMART geformuleerd zijn en dat je tussentijds evalueert hoe het gaat. Zijn bepaalde doelen al gehaald, wat loopt goed en waar kan er bijgestuurd worden? Medewerkers zullen gemotiveerd zijn als ze weten dat er tussentijds aandacht is voor het realiseren van hun doelen.

Maak medewerkers verantwoordelijk

Daarbij helpt het natuurlijk, wanneer er een speciale onderscheiding, erkenning of zelfs een beloning aan het behalen van het doel gekoppeld is.

Doelen verbeteren de samenhang van de groep

In een grotere organisatie kan het, om de doelstellingen te behalen, noodzakelijk zijn dat medewerkers van alle niveaus en/of verschillende afdelingen samenwerken om de (overkoepelende) doelstellingen te behalen. Het is belangrijk om hier wel sturing aan te geven en te voorkomen dat het doel het enige middel wordt. Koppel je een teambeloning aan een bepaald doel (bijvoorbeeld: deze maand willen we xxx aantal producten verkopen of xxx nieuwe leden verwelkomen) dan zal dat het gevoel van samenhang en ook weer de betrokkenheid vergroten.

Doelen verhogen de waarde van de werknemer

Het is belangrijk dat je de medewerkers betrekt in het opstellen van de doelen. Dus niet enkel top down maar juist bottom up. Door ze te betrekken in het opstellen van organisatiedoelen vergoot je waarschijnlijk hun welwillendheid om de doelen en eventueel daarmee samenhangende projecten te bereiken. Door in samenspraak met je medewerkers de doelen te bepalen en inhoud te geven geef je hen het gevoel gewaardeerd te worden en zodoende vormen ze een belangrijke schakel in het geheel. Dat vergroot weer de inzet en daarmee maak je de cirkel rond. 

Doelen zorgen voor meetbaarheid

Doelen dienen SMART geformuleerd te worden: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Door in samenspraak met de medewerkers de doelen te bepalen, kunnen ze tussentijds de voortgang zien, of en hoe hun inspanningen invloed hebben op het geheel en kunnen ze zelf beoordelen hoeveel ze nog moeten doen om het uiteindelijke doel (aan het einde van het jaar) te bereiken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*
*