Start SMART!

Het nieuwe jaar is alweer even van start. Een goed moment om samen met je medewerkers doelstellingen te formuleren, toegespitst op hun werkzaamheden. In de praktijk worden ze vaak vaag en te vrijblijvend geformuleerd, als intenties of in de trant van goede voornemens. Nu past dat laatste wel bij een nieuw jaar, maar als ze te vrijblijvend geformuleerd zijn is het lastig om tussentijds de stand van zaken op te maken. Je hebt er zeker wel eens van gehoord, dat goede doelstellingen SMART zijn.

Een SMART-doelstelling is richtinggevend: het geeft aan wat je wilt bereiken en stuurt het gedrag van je medewerkers en van jezelf. Bovendien wordt aangegeven welke resultaten wanneer moeten worden bereikt.

Specifiek
Maak het doel duidelijk en concreet. Het moet een waarneembare actie, gedrag of resultaat beschrijven waaraan een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven verbonden is.
Bijvoorbeeld: wat gaan we bereiken? Wie zijn er bij betrokken? Waar? Wanneer? Waarom?

Meetbaar
Zorg dat er een methode of procedure is om te bepalen in welke mate het doel op een bepaald moment bereikt is. Voer indien mogelijk een nulmeting uit, om de startsituatie te bepalen.
Bijvoorbeeld: hoeveel gaan we doen? Hoe kunnen we dat meten?

Acceptabel
Stel je een doel voor jezelf, dan is het voldoende dat je het zelf accepteert. Stel je een doel voor je medewerkers, dan is het belangrijk dat er draagvlak voor is. Je kunt het draagvlak vergroten door mensen actief te betrekken bij het bepalen en formuleren van de doelstelling. Het is belangrijk ze daarbij daadwerkelijk inspraak te geven. Met name korte termijndoelen zouden zo laag mogelijk in de organisatie bepaald moeten worden.

Realistisch
Is het doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen? Kunnen de medewerkers en betrokkenen de gevraagde resultaten daadwerkelijk beïnvloeden? Wat je niet uit het oog moet verliezen is dat er voldoende know how, capaciteit en middelen moeten zijn en dat de medewerkers over de benodigde bevoegdheden beschikken. Een realistische doelstelling houdt rekening met de dagelijkse praktijk. Naast het werken aan een of meerdere doelstellingen zullen medewerkers ook met andere activiteiten en werkzaamheden bezig zijn.

Tijdgebonden
Met name korte-termijndoelen moeten SMART zijn. Bij lange-termijndoelen is dat niet altijd mogelijk. Wanneer beginnen we met de activiteiten? Wanneer zijn we klaar? Wanneer is het doel bereikt? Indien mogelijk kies een start- en einddatum.

‘We moeten de beste in onze markt worden’ is een voorbeeld van een erg algemene (en onrealistische) doelstelling. Beter is: het streven is de omzet dit jaar met 25% te verhogen. En daarna bepaal je samen met je medewerker(s) hoe zij daar een bijdrage aan kunnen leveren.

Investeer tijd in goed uitgewerkte doelstellingen met betrokkenheid van je medewerkers; dat zal zich zeker uitbetalen aan het eind van het jaar. Oftewel: start SMART!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*
*